Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: K

Klima uređaj, klimauređaj ili klima-uređaj?

Kako je pravilno pisati: klimauređaj, klima uređaj ili klima-uređaj? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S . . . Pročitaj više

Koeficijent ili koeficjent?

Kako je pravilno pisati: koeficijent ili koeficijent? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Krečenje ili krećenje?

Kako je pravilno pisati: krečenje ili krećenje? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Kamo li ili kamoli?

Kako je pravilno pisati: kamo li ili kamoli? Ovdje je riječ o dvojbi piše li se pravilno sastavljeno odnosno skupa kamoli, ili pak odvojeno tj. rastavljeno kamo li. Ova dvojba nastaje jer je čestica li veoma česta u hrvatskom jeziku i koristi se tvorbi pitanja, a i u drugim konstrukcijama. . . . Pročitaj više

Koverta ili kuverta?

Kako je pravilno pisati: koverta ili kuverta? Za mnoge riječi u hrvatskom standardnom jeziku postoji više načina pisanja. Neke se pišu različito u drugim krajevima i mjestima, neke se riječi koriste drugačije kod različitih dobnih skupina. Kod riječi – kuverta, koverta, kuverat – radi se o imenici koja označava omotnicu . . . Pročitaj više

Kandža ili kanđa?

Kako je pravilno pisati: kandža ili kanđa? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) . . . Pročitaj više

Karlovački ili karlovaćki?

Kako je pravilno pisati: karlovaćki ili karlovački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na Karlovac ili njegove stanovnike. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati karlovački, karlovačkog, karlovačkom…

Kriminalist ili kriminalista?

Kako je pravilno pisati: kriminalist ili kriminalista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi proučavanjem kriminalnih radnji. U srpskom jeziku pravilno je pisati kriminalista, međutim u hrvatskom standardnom jeziku nominativ jednine glasi kriminalist, a genitiv jednine kriminalista. Primjer pravilne uporabe glasi: Kriminalist proučava . . . Pročitaj više

Količnik ili kolićnik?

Kako je pravilno pisati: kolićnik ili količnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava rezultat operacije dijeljenja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količnik, količnika, količniku…

Količina ili kolićina?

Kako je pravilno pisati: količina ili kolićina? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više