Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: K

Kućica ili kučica?

Kako je pravilno pisati: kućica ili kučica? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Kćerkica ili kčerkica?

Kako je pravilno pisati: kćerkica ili kčerkica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice kći odnosno kćerka. Pravilno se piše s glasom /ć/: kćerkica, kćerkice, kćerkici, kćerkicama…

Kondicioni ili kondicijski?

Kako je pravilno pisati: kondicijski ili kondicioni? Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na kondiciju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od njemačke riječi Kondition. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kondicijski, kondicijskog, kondicijskom…

Kamion ili kamijon?

Kako je pravilno pisati: kamion ili kamijon? U ovom primjeru riječ je o dvojbi treba li imenica muškog roda koja označava teretno vozilo sadržavati glas j između glasova i te o. Takve dvojbe nisu rijetkost, te se primjerice dvoji u pisanju između glagolskog pridjeva radnog – radio i radijo, mislio . . . Pročitaj više

Kozmički ili kozmićki?

Kako je pravilno pisati: kozmićki ili kozmički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na kozmos. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kozmički, kozmičkog, kozmičkom…

Kamiondžija ili kamionđija?

Kako je pravilno pisati: kamiondžija ili kamionđija? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa . . . Pročitaj više

Kamiončić ili kamionćić?

Kako je pravilno pisati: kamionćić ili kamiončić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice kamion. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kamiončić, kamiončića, kamiončiću…

Kvačilo ili kvaćilo?

Kako je pravilno pisati: kvačilo ili kvaćilo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nešto čime se spaja, dio vozila za spajanje dviju osovina. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno . . . Pročitaj više

Kvačiti ili kvaćiti?

Kako je pravilno pisati: kvaćiti ili kvačiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači nešto hvatati tako da se drži pomoću kuke. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kvačiti, kvačim, . . . Pročitaj više

Kvačica ili kvaćica?

Kako je pravilno pisati: kvačica ili kvaćica? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više