Tag : K

Kako je pravilno pisati: kozmićki ili kozmički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na kozmos. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kozmički, kozmičkog, kozmič..

Read more

Kako je pravilno pisati: kamiondžija ili kamionđija? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se pejorativno označava osoba koja vozi kamion. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kamiondžija, kamiondžije, kamiondž..

Read more

Kako je pravilno pisati: kamionćić ili kamiončić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice kamion. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kamiončić, kamiončića, kamionči..

Read more

Kako je pravilno pisati: kvačilo ili kvaćilo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nešto čime se spaja, dio vozila za spajanje dviju osovina. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kvačilo, kvačila, kvačilu, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: kvaćiti ili kvačiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači nešto hvatati tako da se drži pomoću kuke. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kvačiti, kvačim, kvači, kvači..

Read more

Kako je pravilno pisati: kvaćica ili kvačica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava predmet koji služi za kvačenje nečega. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kvačica, kvačice, kvač..

Read more

Kako je pravilno pisati: kićast ili kičast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnos na kič. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kičast, kičasta, kičasti, kiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: kićasto ili kičasto? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kičasto, kičasta, kičasti, kičas..

Read more

Kako je pravilno pisati: kićeraj ili kičeraj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava velika količina kiča ili onaj koji proizvodi kič. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kičeraj, kičeraja, kičer..

Read more

Kako je pravilno pisati: koćijaš ili kočijaš? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na kočijaše. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kočijaški, kočijaškog, kočijaš..

Read more