Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kamo li ili kamoli?

Kako je pravilno pisati: kamo li ili kamoli?

Ovdje je riječ o dvojbi piše li se pravilno sastavljeno odnosno skupa kamoli, ili pak odvojeno tj. rastavljeno kamo li.

Ova dvojba nastaje jer je čestica li veoma česta u hrvatskom jeziku i koristi se tvorbi pitanja, a i u drugim konstrukcijama.

Neki od najčešćih primjera su sljedeći:

  • Može li Marija izaći? (Nepravilno moželi)
  • Jesi li vidio Petra? (Nepravilno jesili)
  • Zna li tvoja majka da dolaziš? (Nepravilno znali)
  • Ima li što nova? (Nepravilno imali)

U našem primjeru, i hrvatskom standardnom jeziku kamoli je veznik kojim se ističe ili pojačava ono što se prethodno iskazalo. Dakle, pravilno se piše spojeno odnosno skupa.

Primjeri:

  • Ja da njega zovem van? Nisam nikoga, a kamoli ću njega!
  • Ona bi pojela tri porcije ćevapa, a kamoli neće taj maleni sendvičak.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše skupa, sastavljeno odnosno spojeno: kamoli.