Tag : M

Kako je pravilno pisati: materijal ili material? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja u najširem smislu označava građu. Dolazi od latinske riječi materia u značenju drveni dio stabljike, srž, tvar. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: materijal, materijala, materijalu, materijalom, materijal..

Read more

Kako je pravilno pisati: maski ili masci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice maska. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -ska. Stoga je pravilno pisati: maski. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovaramo o njezi..

Read more

Kako je pravilno pisati: mački ili mačci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice mačka. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -čka. Stoga je pravilno pisati: mački. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovaramo o njezin..

Read more

Kako je pravilno pisati: mijesečnica ili mjesečnica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piše: mjesečnica, mjesečnice, mjesečnici, mjesečni..

Read more

Kako je pravilno pisati: mjesečnik ili mijesečnik? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja je na prvom slogu naglašena kratkosilaznim naglaskom. Pravilno se piše: mjesečnik, mjesečnika, mjesečniku, mjesečnikom, mjesečn..

Read more

Kako je pravilno pisati: mjesečnik ili mjesećnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava časopis koji izlazi jednom mjesečno. Pravilno se piše s glasom /č/: mjesečnik, mjesečnici, mjesečnika, mjesečn..

Read more

Kako je pravilno pisati: mužjak ili mužijak? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava životinju muškog spola. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mužjak, mužjaka, mužj..

Read more

Kako je pravilno pisati: mužjaci ili mužijaci? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu ili vokativu množine imenice mužjak. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mužjaci, mužjaka, mužjac..

Read more

Kako je pravilno pisati: moči ili moći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto imati, imati mogućnost ili dopuštenje. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pis..

Read more

Kako je pravilno pisati: melo drama, melo-drama ili melodrama? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ova imenica označava književni tekst s pretjeranom patetikom i emotivnošću. Dolazi od francuske riječi mélodrame, koja dolazi od grčke riječi melos – pjesma. Pravilno se piše sastavljeno: melodrama, melodrami, melodrame, melodramatičan, melodramatičnost, melodra..

Read more