Tag : M

Kako je pravilno pisati: matematićar ili matematičar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi matematikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati matematičar, matematičara, matematič..

Read more

Kako je pravilno pisati: matematički ili matematićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na matematiku i matematičare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati matematički, matematičkog, matematič..

Read more

Kako je pravilno pisati: matematičarski ili matematićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na matematiku i matematičare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati matematičarski, matematičarskog, matematičars..

Read more

Kako je pravilno pisati: matematičarka ili matematićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stručnjaka u matematici. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati matematičar, matematičara, matematič..

Read more

Kako je pravilno pisati: mjesečnica ili mjesećnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava biljka srebrenka ili periodično krvarenje maternice spolno zrelih žena. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjesečnica, mjesečnice. mjesečn..

Read more

Kako je pravilno pisati: medvjeđi ili medvjedži? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava da se nešto odnosi na medvjeda ili mu pripada. Pravilno se piše: medvjeđi, medvjeđa, medvjeđem, medvjeđih… Primjeri pravilne uporabe su u sintagmama: medvjeđa koža, medvjeđi hod, medvjeđa ..

Read more

Kako je pravilno pisati: materijalist ili materijalista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu kojoj je najviše stalo do materijalnih dobara. novca. Dolazi od latinske riječi materia u značenju drveni dio stabljike, srž, tvar. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: materijalist, materijalistu, materijalistima. Oblik u genitivu glasi: materijalista. Nominativ jednine glasi: mat..

Read more

Kako je pravilno pisati: materialist ili materijalist? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu kojoj je jedino stalo do materijalnih dobara, novca. Dolazi od latinske riječi materia u značenju drveni dio stabljike, srž, tvar. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: materijalist, materijalista, materijalistu, materijalist..

Read more