Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: M

Mikroćip ili mikročip?

Kako je pravilno pisati: mikroćip ili mikročip? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava čip koji se ugrađuje na mikroprocesore, a koja dolazi od engleske riječi microchip. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom . . . Pročitaj više

Mokraćovod ili mokračovod?

Kako je pravilno pisati: mokračovod ili mokraćovod? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava organ koji služi odvodnji mokraće iz bubrega u mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Mokraćni ili mokračni?

Kako je pravilno pisati: mokračni ili mokraćni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na mokraću. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraćni, mokraćnog, mokraćnom…

Mokraća ili mokrača?

Kako je pravilno pisati: mokrača ili mokraća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava tekućina koju izlučuje tijelo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraća, mokraće, mokraći…

Mijenja ili mjenja?

Kako je pravilno pisati: mijenja ili mjenja? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i . . . Pročitaj više

Mjehur ili mijehur?

Kako je pravilno pisati: mjehur ili mijehur? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava ispupčenje koje se sastoji od tekućine i zraka. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Mjehurič ili mjehurić?

Kako je pravilno pisati: mjehurič ili mjehurić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehurić, mjehurića, mjehuriću, mjehurićem…

Mještanski ili miještanski?

Kako je pravilno pisati: miještanski ili mještanski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na mještane. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanski, mještanskog, mještanskom…

Mjehurić ili mijehurić?

Kako je pravilno pisati: mjehurić ili mijehurić? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehurić, mjehurića, mjehuriću, mjehurićem…

Mještanka ili miještanka?

Kako je pravilno pisati: mještanka ili miještanka? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanovnica nekog mjesta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanka, mještanke, mještanki…