Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: M

Mjenjać ili mjenjač?

Kako je pravilno pisati: mjenjač ili mjenjać? Dvojbe između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. No, neke od tih dvojbi mogu se svladati naučimo li ponešto o tvorbi riječi. Ovdje je riječ o imenici koja nastaje u tvorbi sa sufiksom -ač, koji je plodan sufiks u hrvatskom . . . Pročitaj više

Močiti ili moćiti?

Kako je pravilno pisati: močiti ili moćiti? Glagol u značenju ‘potopiti i držati u tekućini’ naglašen je kratkouzlaznim naglaskom (izgovara se brzo). Glagol nastaje od pridjeva mokar, a u hrvatskom standardnom jeziku glagol se pravilno piše močiti. Ispravno je: močim, močiš, močili, smočim, smočiš, močenje, namočim, namočimo…

Mućiti ili mučiti?

Kako je pravilno pisati: mučiti ili mućiti? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Maćeha ili mačeha?

Kako je pravilno pisati: maćeha ili mačeha? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Mećava ili mečava?

Kako je pravilno pisati: mečava ili mećava? Imenica ženskog roda označava jako padanje snijega uz vjetar i smanjenu vidljivost. Pogledavši u etimologiju imenice pronaći ćemo glagol: metati. Tako se od glagola tvorbom (metjava) dobio oblik: mećava. Pravilno je mećava, mećavi, mećave, mećavama…

Moč ili moć?

Kako je pravilno pisati: moć ili moč? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Muđahedin ili mudžahedin?

Kako je pravilno pisati: mudžahedin ili muđahedin? Imenica muškog roda označava fanatičnog borca za islam koji se ne libi poslužiti terorističkim metodama. Dolazi od arapske riječi muǧāhidīn koja znači: borac za vjeru, domovinu, opće dobro. U hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: mudžahedin, mudžahedini, mudžahedina, mudžahedine… Također, s glasom /dž/ . . . Pročitaj više

Musliman ili musliman?

Kako je pravilno pisati: musliman ili Musliman? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Maskembal ili maskenbal?

Kako je pravilno pisati: maskembal ili maskenbal? U dvojbi pisanja nekih riječi valja obratiti pozornost iz kojeg je jezika ta riječ došla u hrvatski jezik. Osim toga, važno je znati provode li se ili ne provode glasovne promjene u tvorbi same riječi. Imenica muškog roda označava bal pod maskama; ples . . . Pročitaj više

Molba ili zamolba?

Kako je pravilno pisati: molba ili zamolba? Ovdje je riječ o tome koju imenicu koristiti – molba ili zamolba. Riječ je o dvjema imenicama ženskog roda koje se obje koriste u hrvatskom jeziku. Nastale su od različitih glagola – jedna od glagola moliti, a druga od glagola zamoliti. Pitanje je . . . Pročitaj više