Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: P

Podhranjenost ili pothranjenost?

Kako je pravilno pisati: pothranjenost ili podhranjenost, pothranjen ili podhranjen? U tvorbi sudjeluje prijedlog pod- i glagol hraniti / pridjev hranjen. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa h, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (podhranjenost > pothranjenost). Pravilno se piše: pothranjen, pothranjenost, pothranjena, pothraniti…

Potčinjen ili podčinjen?

Kako je pravilno pisati: potčinjen ili podčinjen? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Pretposljednji ili predposljednji?

Kako je pravilno pisati: pretposljednji ili predposljednji? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Podkoljenica ili potkoljenica?

Kako je pravilno pisati: potkoljenica ili podkoljenica? Imenica dolazi u tvorbi od prijedloga pod- i imenice koljenica. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (podkoljenica > potkoljenica). Stoga je pravilno pisati: potkoljenica, potkoljenice, potkoljenici, potkoljenicom…

Predškolski ili pretškolski?

Kako je pravilno pisati: predškolski ili pretškolski? Pridjev dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i pridjeva školski. Premda se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog š, ne prelazi u svoj bezvučni parnjak. Ovo je iznimka od glasovne promjene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Stoga je pravilno: predškolski, predškolska, predškolsko, predškolskim…

Predplatiti ili pretplatiti?

Kako je pravilno pisati: pretplatiti ili predplatiti? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Predpotopan ili pretpotopan?

Kako je pravilno pisati: predpotopan ili pretpotopan? Pridjev dolazi u tvorbi od prrijedloga pred- i pridjeva potopan/potopni. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (predpotopni > pretpotopni). Stoga je pravilno pisati: pretpotopni, pretpotopna, pretpotopne, pretpotopno…

Pričati engleski ili govoriti engleski?

Kako je pravilno: pričati engleski ili govoriti engleski? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše izraz – govoriti engleski ili pričati engleski. Izraz se odnosi na poznavanje i služenje stranim jezikom. Naime, postavlja se pitanje je li ispravno koristiti glagol pričati ili govoriti kad želimo reći da se . . . Pročitaj više

Pronevjeriti ili pronevijeriti?

Kako je pravilno pisati: pronevjeriti ili pronevijeriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu u značenju izvršiti pronevjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše pronevjeriti, pronevjerim, pronevjerio, pronevjerili, pronevjerile, pronevjerite, pronevjerivši…