Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: P

Predkomora ili pretkomora?

Kako je pravilno pisati: predkomora ili pretkomora? Imenica dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i imenice komora. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. (predkomora > pretkomora) Pravilno se piše: pretkomora, pretkomore, pretkomori, pretkomorama…

Predsezona ili pretsezona?

Kako je pravilno pisati: predsezona ili pretsezona, predsezonski ili pretsezonski? Imenica dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i imenice sezona. Premda se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog s, ne prelazi u svoj bezvučni parnjak. Odnosno, događa se iznimka od glasovne promjene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Pravilno se piše: predsezona, . . . Pročitaj više

Predškolac ili pretškolac?

Kako je pravilno pisati: predškolac ili pretškolac? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Potčinjen ili podčinjen?

Kako je pravilno pisati: potčinjen ili podčinjen? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Podhranjenost ili pothranjenost?

Kako je pravilno pisati: pothranjenost ili podhranjenost, pothranjen ili podhranjen? U tvorbi sudjeluje prijedlog pod- i glagol hraniti / pridjev hranjen. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa h, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (podhranjenost > pothranjenost). Pravilno se piše: pothranjen, pothranjenost, pothranjena, pothraniti…

Podkoljenica ili potkoljenica?

Kako je pravilno pisati: potkoljenica ili podkoljenica? Imenica dolazi u tvorbi od prijedloga pod- i imenice koljenica. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (podkoljenica > potkoljenica). Stoga je pravilno pisati: potkoljenica, potkoljenice, potkoljenici, potkoljenicom…

Pretposljednji ili predposljednji?

Kako je pravilno pisati: pretposljednji ili predposljednji? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Prethodni ili predhodni?

Kako je pravilno pisati: prethodni ili predhodni? Ovdje je riječ o primjeru glasovne promjene jednačenje suglasnika po zvučnosti. Jednačenje po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se šumnici koji se razlikuju po svojstvu zvučnosti jednače tako da se prvi suglasnik zamjenjuje suglasnikom po zvučnosti jednakom drugom suglasniku. Pridjev nastaje u . . . Pročitaj više

Predškolski ili pretškolski?

Kako je pravilno pisati: predškolski ili pretškolski? Pridjev dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i pridjeva školski. Premda se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog š, ne prelazi u svoj bezvučni parnjak. Ovo je iznimka od glasovne promjene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Stoga je pravilno: predškolski, predškolska, predškolsko, predškolskim…

Predplatiti ili pretplatiti?

Kako je pravilno pisati: pretplatiti ili predplatiti? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više