Kako se piše pravilno na hrvatski?

Potčinjen ili podčinjen?

Kako je pravilno pisati: potčinjen ili podčinjen?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Kako je pravilno pisati: potčinjen ili podčinjen, podčinjenost ili potčinjenost, podčiniti ili potčiniti? Kad se u tvorbi nađu prijedlog pod- i glagol činiti, zvučni glas d nađe se ispred bezvučnog č. Ipak se niti jedan glas ne mijenja te se događa iznimka od jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se ‘d’ nađe ispred nekog od suglasnika s, š, č, ć, c ne prelazi u svoj bezvučni parnjak t.
Ispravno je pisati: podčinjen, podčiniti, podčinjenost…

Primjeri:

  • Bio je podčinjen svojim nadređenima i takva situacija ga je iznimno frustrirala.
  • Nije želio biti podčinjen ljudima koje je smatrao glupljima od sebe.
  • Uvijek je bila podčinjena nekome, najprije majci i ocu, a nakon što se udala mužu.
  • Njezina podčinjenost ocu fascinirala je sve prisutne i nisu zapravo mogli vjerovati što vide.
  • Volio je biti podčinjen i slušati druge, nije imao u sebi vođu niti zapovjednika.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev trpni podčinjen, podčinjena, podčinjeno, podčinjenih, podčinjene, podčinjenima… Glagol se pravilno piše podčiniti, podčinio, podčinim… Imenica se piše pravilno podčinjenost, podčinjenosti… Odnosno, u ovim navedenim riječima ne provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.