Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pretposljednji ili predposljednji?

Kako je pravilno pisati: pretposljednji ili predposljednji?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Pridjev dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i pridjeva posljednji. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (pretposljednji). Stoga je pravilno pisati: pretposljednji, pretposljednja, pretposljednjim…

Primjeri:

  • Nisam bio baš uspješan u utrci. Naime, na cilj sam stigao pretposljednji.
  • U tvrtki gdje radim sam na pretposljednjem mjestu. Slabije rezultate pokazuje jedino student koji je tu privremeno.
  • Trenirala je za utrku mjesecima, ali zbog ozljede stigla je na cilj pretposljednja.
  • Iako je imala ogroman entuzijazam uspjela je doći na cilj tek pretposljednja.
  • Ovo je pretposljednji put da ti činim neku uslugu.
  • Ti kažeš da si bila druga, a ja kažem da si bila pretposljednja od troje natjecatelja.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev pretposljednji, pretposljednja, pretposljednje, pretposljednjih, pretposljednog, pretposljednoj… U tvorbi pridjeva provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti (pred + posljednji > predposljednji > pretposljednji).