Kako se piše pravilno na hrvatski?

Predplatiti ili pretplatiti?

Kako je pravilno pisati: pretplatiti ili predplatiti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glagol dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i glagola platiti. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (predplatiti > pretplatiti). Stoga se pravilno piše: pretplatiti, pretplatio, pretplatila, pretplatile, pratplatim, pretplatiš…

Primjeri:

  • Pretplatio se na ovu kazališnu sezonu jer nije htio propustiti ni jednu predstavu ove godine.
  • Pretplatila sam se na nove brojeve časopisa u kojem se mogu čitati novosti iz vojne industrije.
  • Uzela je mobitel na pretplatu jer joj je to savjetovao dobar prijatelj.
  • Mi smo se pretplatili i ove godine kako bismo mogli uživati u utakmicama našeg omiljenog kluba.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol pretplatiti, pretplatio, pretplatila, pretplatili, pretplatile, pretplatim, pretplatiš, pretplatite, pretplaćen, pretplaćena, pretplaćenih, pretplaćenog… Odnosno, u tvorbi glagola provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti (pred + platiti > predplatiti > pretplatiti).