Žiro-račun, žiro račun ili žiroračun?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: žiro račun, žiroračun ili žiro-račun? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Radi se o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica od kojih svaka ima svoj naglasak, a u deklinaciji mijenja se samo druga sastavnica. Pravilno se piše: žiro-račun, žiro-računa, žiro-računu, žiro-računima…

LEAVE A COMMENT