Kako se piše pravilno na hrvatski?

Žiro-račun, žiro račun ili žiroračun?

Kako je pravilno pisati: žiro račun, žiroračun ili žiro-račun?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje se radi se o složenici koja se sastoji od dviju sastavnica od kojih svaka ima svoj naglasak, a u deklinaciji mijenja se samo druga sastavnica. Pravilno se piše: žiro-račun, žiro-računa, žiro-računu, žiro-računima…

Primjeri:

  • Imaš li još novca na onom svojem žiro-računu koji si otvorila prije deset godina?
  • Nije imao ništa ni na žiro-računu ni na tekućem tako da ga je bilo nemoguće ovršiti.
  • Iako mu je tekući i žiro-račun bio ispražnjen, on je živio luksuznim životom.
  • Stipendiju sam primala na žiro-račun, a plaća mi je dolazila na tekući račun.
  • Znaš li broj žiro-računa na koji se može uplatiti za tu humanitarnu akciju?
  • Ostao sam bez sredstava na žiro-računu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše složenica sastavljena od dviju sastavnica: žiro-račun, žiro-računa, žiro-računu, žiro-računi, žiro-računima… U složenici prvi se dio sastavnice ne mijenja, a drugi se dio mijenja odnosno deklinira.