Kako se piše pravilno na hrvatski?

Za sada ili zasada?

Kako je pravilno pisati: za sada ili zasada?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Ovdje je zapravo riječ o dvojbi između pisanja oblika za sad ili zasad. Sad ima na kraju navezak a koji ne mijenja značenje.
Kod dvojbe u pisanju za sad ili zasad, odgovor je da se taj prilog u značenju sad i još neko vrijeme, za taj čas pravilno piše spojeno odnosno sastavljeno.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

Zasad je najbolje da se više ne viđamo, s kasnije ćemo vidjeti.
Zasad dobivaš otkaz pa ti smisli što želiš.
Otišli su zasad u Australiju i nisu još odlučili što žele dalje.
Zasad ne znaju što bi htjeli, ali smislit će putem.

Kod primjera gdje se želi naglasiti ta fraza, za sada se piše odvojeno:
Za sada ostani tu, a poslije ja dolazim po tebe.
Tako je najbolje za sada, a za poslije ćemo vidjeti.
Za sada ostaješ na poslu, ali moraš znati da je to samo za sada.

Zaključno, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog zasad skupa odnosno spojeno. Radi naglašavanja moguće je i pisanje: za sada.