Kako se piše pravilno na hrvatski?

A propo, apropo ili a propos?

Kako je pravilno pisati: a propo, apropo ili a propos?

Otkako je poznato jezici koji su u kontaktu miješaju se, posuđuju jedni od drugih te si međusobno utječu na jezične konstrukcije. U tom odnosu najjednostavnije je objasniti ono najosnovnije, preuzimanje riječi, pojmova iz drugog jezika, bez ikakvih promjena.
Takav je primjer upravo izraz ‘a propos’ koji u hrvatski jezik dolazi od francuskog izraza u značenju ‘u vezi s tim, što se toga tiče’.
Kod ovog izraza zanimljivo bi bilo proučavati društveni aspekt uporabe ovog pojma – gdje ga možemo susresti i tko ga najviše koristi? Na prvu bismo mogli pretpostaviti da se najčešće služimo njime kad pokušavamo odati dojam višeg društvenog statusa, obrazovanja i načitanosti.

Primjeri:

  • A propos najnovijih događanja, moram reći da sam duboko rastužen svime što sam čuo.
  • A propos svih tih problema, majka nije imala nikakav komentar na njih.

U francuskom jeziku a propos znači ‘s cijem’.

Zaključno, strane fraze i izrazi odavno su dio hrvatskog jezika, koji je poput većine ‘malih’ jezika više sklon primanju nego davanju. Hoćemo li koristiti strane izraze ili birati hrvatske, ostavlja se govorniku da odluči. No ipak, kad već ih koristimo u pismu, ne zaboravimo pisati ispravno – a propos.