Kako se piše pravilno na hrvatski?

Apsorpcija ili absorpcija?

Kako je pravilno pisati: apsorpcija ili absorpcija?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda u značenju ‘upijanje’. Dolazi od latinskog absorbere. U hrvatskom jeziku glas b je zvučni, a glas s bezvučni. Glas s obezvučuje prethodni glas b, te on prelazi u svoj bezvučni parnjak p.
U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: apsorpcija, apsorpciji, apsorpcijom, apsorbirati, apsorbiran…

Primjeri:

  • Apsorpcija u kemiji označava proces upijanja tvari, primjerice plinova.
  • U fizici apsorpcija označava prijenos energije valova koji mogu biti elektromagnetski ili zvučni.
  • Apsorpcija zračenja odnosi se na upijanje različitih vrsta elektromagnetskog zračenja.
  • U medicini apsorpcija označava prijenos tekućine i otopljenih tvari kroz organske membrane.
  • Danas smo u školi učili što je apsorpcija i učili smo o američkim običajima za Dan zahvalnosti.
  • Dvoje farmaceuta razgovaralo je o brzini apsorpcije tog lijeka.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda apsorpcija, apsorpcije, apsorpciji, apsorpcijom… Odnosno, u imenici se provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Imenica dolazi od latinske riječi absorbere. Pridjev se pravilno piše apsorpcijski, apsorpcijska, apsorpcijsko.