Kako se piše pravilno na hrvatski?

Arhiv ili arhiva

Kako je pravilno pisati: arhiv ili arhiva?

U ovoj dvojbi radi se o tome piše li se pravilno imenica arhiv ili arhiva. Odnosno, postavlja se pitanje je li pravilno pisati imenicu u muškom ili ženskom rodu. Ponekad je riječ o tome da obje opcije budu pravilne i dopuštene, a u nekim slučajevima samo jedna.

U dvojbi između arhiva ili arhive, obje opcije su točne, a razlika je u značenju. Arhiv je ustanova u kojoj se čuvaju dokumenti, a arhiva je zbirka dokumenata. Zato je ispravno Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupski arhiv, dok arhiva može biti sveučilišna, privatna arhiva, specijalizirana arhiva i dr. Pravilno je pisati i arhiv i arhiva.

Primjeri:

 • arhiv
  Uvijek sam se želio zaposliti u Državnom arhivu u Splitu jer moj stric tu radi.
  Htjela sam dobiti uvid u neke dokumente i preporučili su mi da pokucam na vrata Državnog arhiva u Zagrebu.
  Neke podatke o svojoj obitelji pronašla sam u Nadbiskupskom arhivu.
  Prava adresa za pronaći sve te informacije jest Hrvatski državni arhiv.
 • arhiva
  Tražila sam s knjižničarkom neke stare knjige za svoj diplomski rad u sveučilišnoj arhivi.
  U našoj privatnoj arhivi posjedujemo neka stara izdanja hrvatskih pisaca poput Marulića i Držića.
  Knjižničar je rekao da će ta djela morati pronaći u specijaliziranoj arhivi.
  U našoj obiteljskoj arhivi možete pronaći tu knjigu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda arhiv i imenica ženskog roda arhiva. Naziv arhiv, u muškom rodu, odnosi se na ustanovu. S druge strane, arhiva u ženskom rodu označava zbirku dokumenata.