Kako se piše pravilno na hrvatski?

Aviokompanija, avio-kompanija ili avio kompanija

Prefiksoid avio dolazi od latinskog avis što znači ptica. Odnosi se na zračni promet, povezanost s avionom. Prefiksoid avio uvijek se piše sastavljeno, kao u primjerima: aviokonstruktor, aviobiologija, aviocisterna, aviolinija, aviomodelar i drugi. Također, umjesto aviokompanija može se koristiti naziv avioprijevoznik.

Pravilno je pisati aviokompanija.