Kako se piše pravilno na hrvatski?

Branič ili branić?

Imenica branič, u najširem smislu, označava onog koji što brani. Nastala je u tvorbi od glagola braniti i sufiksa -ič. Prema istom principu nastale su imenice vodič (onaj koji vodi), gonič (onaj koji goni) i dr. Ne valja miješati sufiks -ič s nastavkom -ić u prezimenima (Marić, Radić, Petrić…) ili sa sufiksom -ić u tvorbi umanjenica (brodić, nožić, stolić…).

Pravilno je pisati branič