Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cio ili cijel?

Kako je pravilno pisati: cio ili cijel?

Ovdje je riječ o dvojbi odabira pridjeva u značenju ‘koji je potpun, kojem ništa ne nedostaje’.

Pridjevi su promjenjiva vrsta riječi koja opisuju bića stvari i pojave. U hrvatskom standardnom jeziku postoje određeni i neodređeni pridjev. Neodređeni pridjevi su dobar, lijep, ružan, zelen… Određeni pridjevi su dobri, lijepi, ružni, zeleni. U našem primjeru, određeni pridjevi je cijeli, a neodređeni pridjev je cijel. Pridjev cijel takav je u nominativu muškog roda, u ženskom rodu glasi: cijela, u srednjem rodu glasi cijelo.

U praksi pronalazimo uporabu obaju pridjeva, dok se oblik cio pronalazi nešto rjeđe te smatra ponekad i stilskim obilježenim.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Uči cio dan, ali ništa ne uspijeva naučiti.
Po cijeli dan igra videoigre i gleda američke filmove.
Danas su na matematici učili cijele brojeve.
Cio dan je provela u polju obrađujući zemlju.
Po cijeli božji dan njezina djeca sjede ispred televizora dok ona ispija kave.
Bio je ljut na cijeli svijet.

U zaključku, pravilno je pisati u hrvatskom standardnom jeziku pridjeve cio i cijeli.