Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cjevčica ili cjevćica?

Kako je pravilno pisati: cjevčica ili cjevćica?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Kada se umanjenice tvore nadodavanjem nastavaka -ić, -čić, -ica, -čica, dolazi do kraćenja ije u je, npr. mijeh – mješić, korijenkorjenčić, zvijezdazvjezdica. Pravilno je stoga pisati cjevčica, cjevčice, cjevčici, cjevčicom, cjevčicama…

Primjeri:

  • Kakve su ti ovo cjevčice po stolu, je li ovo za eksperiment iz kemije?
  • Za nadogradnju tog uređaja trebao je neke jako sitne cjevčice.
  • Iz biologije smo danas učili o nekim cjevčicama, ali nisam ništa upamtio.
  • Naručivali su neke optičke cjevčice koje bi trebale stići na našu adresu sljedeći tjedan.
  • Raspravljali su o mogućoj ugradnji cjevčica u bubnjić.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše umanjenica ili deminutiv imenice ženskog roda cijev – cjevčica, cjevčice, cjevčici, cjevčicom, cjevčicama… Imenica od koje nastaje umanjenica piše se s ije – cijev, cijevi, cijevima… Imenica muškog roda pravilno se piše cjevovod.