Tjedan ili tijedan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tjedan ili tijedan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vrijeme od sedam dana. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tjedan, tjedna, tjednu, tjednom…

OSTAVITE KOMENTAR