Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vraćati ili vračati?

Kako je pravilno pisati: vračati ili vraćati?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu čiji je svršeni parnjak glagol vratiti. Glagol ima podrijetlo u praslavenskom obliku vortiti. Glagol naglašen kratkosilaznim naglaskom pravilno se piše vraćati. Pravilno je i vraćam, vraćao, vraćaš, vraćali, vraćen i dr.

Valja razlikovati glagol vraćati od glagola vračati (proricati sudbinu). Potonji glagol dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika vračь (liječnik, vrač). Glagol vračati drugačije se i izgovara: naglašen je dugouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Jednostavnije rečeno, vraćati se izgovara brzo, a vračati sporo.

Primjeri:

  • Kad se vraćamo kući, probudimo roditelje da im se javimo.
  • Vraćati se kući za nju je bilo ponovno proživljavanje prošlosti.
  • Moraš se uvijek vraćati tamo odakle si potekao.
  • Ne želim se vraćati uvijek istim mjestima.
  • Jedino što je znala bilo je vraćanje kući gdje joj je sve poznato i drago.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše vraćati, vraćam, vraćao, vraćaš, vraćali, vraćen, vraćena, vraćeno… Glagol pisan s /č/ – vračati ima značenje proricati sudbinu.