Kako se piše pravilno na hrvatski?

Frizerki ili frizerci?

Kako je pravilno pisati: frizerki ili frizerci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice frizerka. Radi se o iznimci budući da bi se provedbom sibilarizacije izgubila prepoznatljivost riječi. Tako da se pravilno piše: frizerki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Idem svojoj frizerki reći da me loše ošišala, Razgovaramo o Petrinoj frizerki.