Kako se piše pravilno na hrvatski?

Greški ili grešci?

Kako je pravilno pisati: greški ili grešci?

Ovdje je riječ o dvojbi provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod imenice ženskog roda greška.

Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Neki od primjera sibilarizacije su vuk – vuci, muka – muci.

Naravno, kao što to obično biva, uvijek postoje iznimke kod kojih se glasovna promjena ne provodi. Jedan od poznatijih primjera toga jest kod dvosložne imenice ženskog roda stranog podrijetla liga, kod koje je pravilno liga – ligi, odnosno g NE prelazi u z ispred i.

Kod dativa i lokativa imenice greška pravilno je pisati grešci jer se provodi glasovna promjena sibilarizacija.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Radilo se o grešci koja ga je mogla koštati života.
Vidjeli su odmah da je riječ o velikoj griješci.
Svi su pričali o ogromnoj sudačkoj grešci na važnoj utakmici.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: grešci.