Kako se piše pravilno na hrvatski?

Greški ili grešci?

Kako je pravilno pisati: greški ili grešci?

Ovdje je riječ o dvojbi provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod imenice ženskog roda greška.

Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Neki od primjera sibilarizacije su vuk – vuci, muka – muci.

Naravno, kao što to obično biva, uvijek postoje iznimke kod kojih se glasovna promjena ne provodi. Jedan od poznatijih primjera toga jest kod dvosložne imenice ženskog roda stranog podrijetla liga, kod koje je pravilno liga – ligi, odnosno g NE prelazi u z ispred i.

Kod dativa i lokativa imenice greška pravilno je pisati grešci jer se provodi glasovna promjena sibilarizacija.

Primjeri:

  • Radilo se o grešci koja ga je mogla koštati života.
  • Vidjeli su odmah da je riječ o velikoj griješci.
  • Svi su pričali o ogromnoj sudačkoj grešci na važnoj utakmici.
  • Ona je čak i u mojoj grešci uspjela pronaći nešto lijepo.
  • Unatoč grešci koju sam napravio, uspio sam proći ispit.
  • O toj liječničkoj grešci sve su novine pisale danima, bez imalo obzira prema liječniku i pacijentu.

Dakle, u hrvatskom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice ženskog roda greška – grešci. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa jednine provodi se glasovna promjena sibilarizacija. U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: grešci.