Kako se piše pravilno na hrvatski?

Greška ili grješka?

Kako je pravilno pisati: greška ili grješka?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Imenica označava ono što se učini što ne valja ili neispravan postupak. Dolazi od praslavenskog grěxъ. U hrvatskom jeziku naglašena je kratkosilaznim naglaskom i pravilno ju je pisati: greška, greške, grešci, greško, greškom, greškama, grešaka… Premda je ispravno: pogriješiti, griješiti, grijeh, u oblicima greška, pogreška, grehota događa se kraćenje ije > e.

Primjeri:

  • Sve je u njezinu životu bila greška, mislila je.
  • Ideš samo iz greške u grešku.
  • Na greškama se uči, a po tome sam ja doktor znanosti.
  • Odabrati crvene cipele na ta haljinu bila je teška modna greška.
  • Na greškama nisam ništa naučila i vjerojatno nikad ni neću.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda greška, greške, grešci, greškom, greškama…