Hvala lijepa ili hvala lijepo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: hvala lijepa ili hvala lijepo? Kad je riječ o ovoj frazi, valja imati u vidu da je riječ hvala imenica ženskog roda, te pridjev uz nju također mora biti ženskog roda. Stoga, ispravno je reći i napisati: hvala lijepa. Također, točno je reći hvala najljepša, uz superlativ pridjeva. Točne su i opcije: Hvala Vam na svemu, puno hvala, i dr. Važno je naglasiti razliku između: zahvaliti i zahvaliti se. Ako želimo izreći hvalu – zahvalit ćemo, a ako želimo napustiti ili odbiti što – zahvalit ćemo se.

LEAVE A COMMENT