Kamion ili kamijon?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kamion ili kamijon?

U ovom primjeru riječ je o dvojbi treba li imenica muškog roda koja označava teretno vozilo sadržavati glas j između glasova i te o. Takve dvojbe nisu rijetkost, te se primjerice dvoji u pisanju između glagolskog pridjeva radnog – radio i radijo, mislio i mislijo, te tome slično. Očito u izgovoru mnogih govornika hrvatskog jezika ima nešto više od dvaju samoglasnika.

Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava teretno vozilo. Imenica dolazi od francuske riječi camion te je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kamion, kamiona, kamionu, kamionom…

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Vozio je kamion, ponekad i 12 sati bez stajanja.
Njezin je san bio od ranog djetinjstva – voziti kamion na sjeveru Kanade.
Kamioni su me oduvijek zanimali i volio sam taj adrenalin vožnje moćnog vozila.
Jesi li vidio možda veliki plavi kamion na igralištu?
Moju djevojčicu najviše zanimaju automobili, vlakovi, bageri i kamioni.
Kamionom je otputovao na sjever Europe.
Kamionski prijevoz jedan je od najvećih opskrbljivača hranom.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda kamion, kamioni, kamiona, kamionima… Pridjev se pravilno piše kamionski. Imenica se pravilno piše kamiondžija, kamiondžije, kamiondžijom, kamiondžijama… Umanjenica ili deminutiv pravilno glasi kamiončić.

LEAVE A COMMENT