Kako se piše pravilno na hrvatski?

Maločas ili malo čas?

Kako je pravilno pisati: maločas ili malo čas?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o prilogu koji označava da se nešto zbilo netom prije. Sastavljen je od priloga malo i imenice čas, a pravilno ga je pisati sastavljeno: maločas. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Maločas sam sreo tvoju sestru. Maločas ugledah crnu mačku, kakva nesreća! No, u hrvatskom standardnom jeziku preporučuje se korištenje priloga maloprije umjesto maločas. Tako bi pravilnije bilo reći: Maloprije sam sreo tvoju sestru.

Primjeri:

  • Napravio sam to maloprije, gotovo je.
  • Maloprije sam vidio tvoje prijatelje na kavi.
  • Znaš li koga sam maloprije sreo u gradu?
  • Maloprije sam upoznao tvoju najbolju prijateljicu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše spojeno odnosno skupa prilog maločas. No, taj bi prilog u hrvatskom jeziku valjalo izbjegavati. Bolje je koristiti prilog maloprije.