Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odključati ili otključati?

Kako je pravilno pisati: odključati ili otključati?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju savršenog glagola. Postavlja se pitanje je li se u tvorbi glagola (od + ključati) provodi ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.

Kada se u hrvatskom jeziku zajedno nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, prvi se suglasnik zamjenjuje svojim parnjakom. Navedenu promjenu nazivamo jednačenje po zvučnosti. Budući da su se u glagolu nastalom od riječi od + ključati, zajedno našli zvučni (d) i bezvučni suglasnik (k), zbog lakšeg izgovora prvi je od njih prešao u svoj bezvučni parnjak (t). Pravilno je stoga pisati otključati, ali i otključan, otključana, otključao, otključavati, otključavanje, otključavši, otključavajući …

Primjeri:

  • Nije mogao otključati san pa je spavao ispred zgrade.
  • Pokušavala je satima otključati svoj automobil dok nije shvatila da ima krivi ključ.
  • Pokušala je otključati moj dnevnik, ali nije joj pošlo za rukom.
  • Namjeravala je žicom otključati moj stan, ali nije uspjela.
  • Mogao si sam otključati automobil i ući, a ne čekati mene ispred automobila.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol otključati, otključam, otključao, otključala, otključavši, otključan… Odnosno, u tvorbi glagola provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.