Omogućen ili omogučen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: omogučen ili omogućen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom ili pasivnom glagola omogućiti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati omogućen, omogućena, omogućeni…

LEAVE A COMMENT