Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otšiti ili odšiti?

Kako je pravilno pisati: otšiti ili odšiti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Svršeni glagol nastaje od prijedloga od i glagola šiti. U toj situaciji zvučni glas d nađe se ispred bezvučnog glasa š, i prema pravilima o jednačenju po zvučnosti trebalo bi se provoditi jednačenje. Međutim, ovdje se radi o iznimci od toga pravila. Naime, pravilo nalaže da kad se glas d nađe ispred c, č, ć, š, ili s ne prelazi u svoj bezvučni parnjak t.
Pravilno se piše: odšiti, odšio, odšila, odšijem, odšije, odšijemo, odšijete…

Primjeri:

  • Odšila je sve gumbe sa svoje nove haljine.
  • Nije uspjela odšiti konac, a svekrva je je samo poprijeko pogledala.
  • Odšili smo zvijezde sa stare odjeće i zašili neka nova obilježja.
  • Majka je rekla da odšijem te zakrpe s hlača i da tako ne mogu izaći iz kuće.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol odšiti, odšio, odšila, odšijem, odšijemo… Pravilno se piše i pridjev odšiven, odšivena, odšiveno. Odnosno, u tvorbi glagola ne provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.