Kako se piše pravilno na hrvatski?

S nikim ili ni s kim?

Kako je pravilno pisati: s nikim ili ni s kim?

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom: tabu-tema, top-model i druge.

Ovdje je riječ o sponi riječi koja se sastoji od prijedloga s i neodređene zamjenice nitko. U ovakvim sponama pravilno je da se predmetak ni odvaja i dolazi prije prijedloga. Stoga je pravilno pisati: ni s kim.

Primjeri:

  • Ne želim ni s kim ići na ples.
  • Više ne želim ni s kim razgovarati, užasno me boli glava.
  • Ni s kim se ne želim vjenčati, dosta mi je muškaraca.
  • Ni s kim ne želim ići u kino.
  • Ne želim se ni s kim vidjeti.
  • S kim želim biti? Ni s kim. Za koga se želim udati? Ni za koga.
  • Ne želim više nikad ni s kim izaći na spoj.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše – ni s kim.