Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nitko ili niko?

Kako je pravilno pisati: nitko ili niko?

Ovdje se radi o dvojbi koji oblik koristiti – nitko ili niko. Oba oblika mogu se čuti u hrvatskom jeziku, no samo jedan je ispravno koristiti, a drugome je mjesto samo u razgovornom stilu.

Ovdje je riječ o neodređenoj zamjenici u značenju nijedan, a ima i preneseno značenje za bezvrijedna čovjeka. Često se u govoru može čuti oblik niko, ali ipak jedini pravopisno točan oblik jest oblik: nitko.

Primjeri:

  • Nitko ne zna koliko sam te voljela.
  • Neće meni nitko govoriti što ću ja raditi.
  • Nitko nije hodao u tvojim cipelama i neće ti govoriti kako da živiš.
  • Nije nitko znao gdje se skrivaju.
  • Nitko me ne poznaje bolje od njega.
  • Nitko ne voli punjene paprike više od mene.
  • Neće nitko doći na moj rođendan jer sam u svađi sa svima.

Ti si nitko i ništa.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše neodređena zamjenica nitko. U genitivu i akuzativu jednine glasi nikoga, dativ i lokativ nikome. Razgovorni oblik ‘niko’ nije pravilno koristiti.