Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vidjeti ili viditi?

Kako je pravilno pisati: vidjeti ili viditi?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje se radi o glagolu koji dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika vidъ (vid). U hrvatskom jeziku naglašen je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu i pravilno se piše u infinitivu vidjeti. Prezent glasi vidim, vidiš, vidi, vidimo, vidite, vide. Glagolski prilog prošli pravilno se piše vidjevši. Glagol je čest u frazama poput ima se što vidjeti, vidjeti sve zvijezde, vidjeti jasno kao na dlanu, vidjeti iz svoje ruke, i druge.

Primjeri:

  • Nisam ništa mogla vidjeti zbog visokih gospođa koje su sjedile ispred mene.
  • Dobro se moglo vidjeti nebo i zvijezde jer je bila vedra noć.
  • Nismo ništa vidjeli zbog velike magle pa smo se zaustavili pokraj ceste.
  • Svi su mogli vidjeti da si ti jedan običan nasilnik.
  • Nismo mogli vidjeti od gužve što se zapravo tamo događalo.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše infinitiv glagola vidjeti. Glagolski prilog sadašnji glasi vidjevši. Valja biti oprezan kod glagolskog pridjeva radnog u muškom rodu koji glasi vidio (a ne pogrešno vidjeo).