Kako se piše pravilno na hrvatski?

S psom ili sa psom?

Kako je pravilno pisati: s psom ili sa psom?

U hrvatskom jeziku česte su dvojbe kod ispravnog korištenja prijedloga s ili sa. Primjerice, često se pitamo piše li se ispravno sa Sandrom ili s Sandrom, sa šećerom ili s šećerom, sa sestrom ili s sestrom, sa zapada ili s zapada…

Prijedlog s u pravilu se uvijek piše, osim u iznimnim slučajevima kad se koristi prijedlog sa. Ovdje je riječ o suglasničkoj skupini /ps/ koja je teška za izgovoriti s prijedlogom s. Stoga se treba koristiti prijedlog sa: sa psom. Slično je kod primjera: sa Ksenijom, sa pšenicom, sa psovkom, sa ksenofobijom i dr.

Također je pravilno pisati:
Sa sestrom
Sa zapada
Sa Sandrom
Sa šećerom

Primjeri:

  • Otišao je prošetati sa psom, ali nakon dva sata još se nisu vratili kući.
  • Vidiš li onog čovjeka sa psom koji stoji na uglu žute zgrade?
  • Htjela je sustići gospođu sa psom da joj napomene da nije pokupila izmet svojeg ljubimca s autobusne stanice.
  • Žena sa psom prošla je tako brzo pokraj nas da nisam vidjela ni kako ona izgleda niti koja je vrsta psa.
  • Idem sa psom u šetnju i neću ponijeti mobitel tako da malo razbistrim mozak.
  • Otišli smo kod one žene koja svakodnevno šeta sa psom u našem kvartu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prijedložna konstrukcija sa psom. Potrebno je koristiti prijedlog sa (a ne s) jer instrumental imenice pas počinje glasovnom skupinom /ps/ koja bi uz prijedlog s bila teška i nemoguća za izgovoriti. Tako je pravilno pisati i sa Ksenijom, sa Ksaverom (glasovna skupina ks) ili sa pšenicom (glasovna skupina pš). Pravilno se piše i instrumental množine: sa psima.