Srećom ili srečom?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: srećom ili srečom? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji označava nešto uz pomoć sreće. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom te se tvori od praslavenske riječi sъrętja. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati srećom.

OSTAVITE KOMENTAR