Stečen ili stećen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: stečen ili stećen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom ili pasivnom glagola steći koji znači zaslužiti nešto. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati stečen, stečena, stečeno…

LEAVE A COMMENT