Kako se piše pravilno na hrvatski?

Stolac ili stolica?

Kako je pravilno pisati: stolac ili stolica?

Stolac i stolica imenice su koje označavaju dio pokućstva ili namještaja namijenjen sjedenju jedne osobe. Imenica stolac muškog je roda, a imenica stolica ženskog roda.

Riječi dolaze od praslavenskog i staroslavenskog stolъ, a u ruskom i poljskom jeziku danas prisutne su iste riječi.

Poznat je pod istim nazivom bosanskohercegovački grad Stolac, poznat po stećcima. Brojni su toponimi sličnog naziva, poput ‘Stolovi’ prisutni na više mjesta u Hrvatskoj, primjerice na Velebitu, ili na jugu zemlje i općini Slivno Ravno.

Više se uvriježila u jeziku imenica ženskog roda – stolica. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Kupili su stol s četiri pripadajuće stolice.
On je uvijek volio sjediti na dvije stolice, ali mu se to obilo o glavu.
Stolice su bile razbacane nakon potresa koji je pogodio područje.

No, u književnosti i svakodnevnom govoru prisutan je i oblik stolac, koji pak ima obilježeno značenje. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Djed je uzeo stolac i odnio ga sa sobom u vrt.
Kupili smo drveni stolac na sajmu u Benkovcu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše – stolica. U većini slučajeva to je prihvaćena varijanta. Pisati stolac nije pogrešno, ali je rjeđe i obilježeno.