Kako se piše pravilno na hrvatski?

Tojest ili to jest?

Kako je pravilno pisati: tojest ili to jest?

Kod pisanja kratica u hrvatskom standardnom jeziku često dolazi do pitanja kako se nešto pravilno piše. Naime, kod pisanja kratica postoji poseban set pravila koji je potrebno potražiti u pravopisu.

Tako, recimo, možemo pronaći kako pisati kraticu itd. (i tako dalje), tzv. takozvani i razne druge.

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno. Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Kraticu tj. odnosno to jest potrebno je pisati odvojeno odnosno rastavljeno. Koristi se kad se u rečenici nudi neko dodatno objašnjenje ili se želi nešto dodatno istaknuti.

Primjeri:

  • Ivan je odlučio kupiti novi automobil, to jest odlučio je potrošiti sav svoj teško zarađeni novac.
  • Nisu imali izbora, to jest bili su ostavljeni pred zidom.
  • Ona je odlučila na putovanje ići sama, to jest bez ikoga u pratnji.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše to jest.