Kako se piše pravilno na hrvatski?

U susret ili ususret?

Kako je pravilno pisati: u susret ili ususret?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

U ovom slučaju, radi se o dvjema različitim pojavama. Pišući zajedno, spojeno, ususret jest prilog i značenju ‘prema nekome’. Pišući odvojeno, u susret, radi se o spoju prijedloga u i imenice susret. Najčešće se koristi prilog te se tada piše sastavljeno.

Primjeri:

  • Razdragano je išla ususret svojoj majci.
  • Nisam imala dovoljno novca, ali prodavač mi je izišao ususret.
  • S druge strane, postoje konteksti u kojima spojeno pisanje nije poželjno, odnosno pogrešno je. To je vidljivo u primjerima poput:
  • Polagao je velike nade u susret s Tomislavom, no ostao je razočaran.
  • Više ne polaže nade niti u susret s njom, a kamoli što drugo.

U prethodnim primjerima riječ je o izrazu koji se sastoji od prijedloga i imenice, a ne o prilogu.

Stoga, ako želimo napisati prilog (što je i češće u uporabi) potrebno je pisati sastavljeno – ususret. Ipak valja biti oprezan te provjeriti radi li se o prijedložnom izrazu te onda pisati rastavljeno, kao u prethodno navedenim primjerima.