Kako se piše pravilno na hrvatski?

Uradci ili uratci ili uraci?

Kako je pravilno pisati: uratci, uraci ili uradci?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju nominativa množine imenice muškog roda – uradak. Postavlja se pitanje piše li se pravilno uratci, uradci oči uraci. Odnosno, pitanje je događaju li se neke glasovne promjene te gube li se određeni suglasnici. Dvojbe poput ovih događaju se kod imenica poput sudac (sutci, suci, ili sudci), završetak (završeci, završetci, završetki), zadatak (zadatci, zadaci, zadatki) i dr.

U hrvatskom jeziku česte su dvojbe u kojim se slučajevima gube suglasnici, a u kojima ne. Kod ove imenice nominativ jednine glasi uradak, a nominativ množine glasi uradci.

Primjeri:

  • Neki su nas uradci oduševili, a s drugima baš i nismo bili zadovoljni.
  • Takvi uradci su sramotni i nadam se da se više neće ponoviti.
  • S takvim uradcima nećete moći nastaviti raditi ovdje, morat ćete povećati svoja znanja i sposobnosti.
  • Zbog tih uradaka dobili smo otkaz isti dan.
  • S tim uradcima krenuli smo dalje i dobili mnoge pohvale.
  • Domaći uradci bili su njegova svjetla točka u upravo zbog njih zaključena mu je ocjena odličan.
  • Takvi uradci neće se više ponavljati, obećao je dječak.
  • Uradci su bili izvanredni i time su naši zaposlenici zaslužili povišicu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nominativ množine imenice muškog roda uradak – uradci. Provodi se glasovna promjena nepostojani a. Genitiv množine pravilno se piše uradaka. Dativ, lokativ i instrumental množine pravilno se piše uradcima. Genitiv jednine piše se uratka, dativ i lokativ uratku, instrumental uratkom.