Zaštičen ili zaštićen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: zaštićen ili zaštičen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola zaštititi. Naglašen kratkouzlaznim naglaskom te znači nešto obraniti, osigurati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zaštićen, zaštićena, zaštićeni…

OSTAVITE KOMENTAR