Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: F

Frizerki ili frizerci?

Kako je pravilno pisati: frizerki ili frizerci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice frizerka. Radi se o iznimci budući da bi se provedbom sibilarizacije izgubila prepoznatljivost riječi. Tako da se pravilno piše: frizerki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Idem svojoj . . . Pročitaj više

Frustrirajuće ili frustrirajuče?

Kako je pravilno pisati: frustrirajuče ili frustrirajuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji znači nekoga dovesti u frustrirano stanje. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati frustrirajuće, frustrirajući, frustrirajućem…

Fotoradionica, foto-radionica ili foto radionica?

Kako je pravilno pisati: foto radionica, foto-radionica ili fotoradionica? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotoradionica, fotoradionice, fotoradionici, fotoradionicom…

Fićfirić ili fičfirić?

Kako je pravilno pisati: fićfirić ili fičfirić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava gizdelina ili kicoša. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od mađarske riječi fity-firity. Pravilno je pisati fićfirić, fićfirića, fićfiriću, fićfirićom…

Fućkati ili fučkati?

Kako je pravilno pisati: fućkati ili fučkati? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Fićo ili fičo?

Kako je pravilno pisati: fićo ili fičo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava naziv za popularni automobil Fiat 650 i 750. Dolazi od imena talijanske tvornice automobila Fiat. Pravilno je pisati fićo, fiće, . . . Pročitaj više

Facebookov ili fejsbukov?

Kako je pravilno pisati: Facebookov ili fejsbukov? Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu od imenice Facebook. Imenica Facebook označava internetsku društvenu mrežu koju je 2004. osnovao Mark Zuckerberg. Pridjev je pravilno pisati: Facebookov, Facebookova, Facebookovo, Facebookovim, Facebookovih, Facebookovog… Pravilna uporaba glasi: On je jedan od Facebookovih zaposlenika.

francuz ili Francuz?

Kako je pravilno pisati: Francuz ili francuz? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Foto robot ili fotorobot?

Kako je pravilno pisati: fotorobot ili foto robot? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga se pravilno piše: fotorobot, fotorobotu, fotorobota, fotorobotima…

Foto reporter, foto-reporter ili fotoreporter?

Kako je pravilno pisati: foto reporter, fotoreporter ili foto-reporter? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S . . . Pročitaj više