Tag : F

Kako je pravilno pisati: fićo ili fičo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava naziv za popularni automobil Fiat 650 i 750. Dolazi od imena talijanske tvornice automobila Fiat. Pravilno je pisati fićo, fiće, fići, fi..

Read more

Kako je pravilno pisati: fićfirić ili fičfirić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava gizdelina ili kicoša. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od mađarske riječi fity-firity. Pravilno je pisati fićfirić, fićfirića, fićfiriću, fićfiri..

Read more

Kako je pravilno pisati: fućkati ili fučkati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači zaobljenim položajem usana proizvoditi neku melodiju. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati fućkati, fućkam, fućkaš, fućk..

Read more

Kako je pravilno pisati: Francuz ili francuz? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike nekih udruga, stranaka, organizacija pišu ..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotomontaža ili foto montaža? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotomontaža, fotomontaži, fotomonta..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotoreporter ili foto reporter? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: fotoreporter, fotoreporteri, fotoreportaža, fotoreporta..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotorobot ili foto robot? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga se pravilno piše: fotorobot, fotorobotu, fotorobota, fotorobot..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotolaboratorij ili foto laboratorij? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: fotolaboratorij, fotolaboratorija, fotolaboratori..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotoklub ili foto klub? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je ispravno pisati: fotoklub, fotokluba, fotoklubu, fotoklu..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotodokumentacija ili foto dokumentacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno: fotodokumentacija, fotodokumentacije, fotodokumentac..

Read more