Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: H

Hidro-avion, hidroavion ili hidro avion?

Kako je pravilno pisati: hidroavion, hidro-avion ili hidro avion? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica muškog roda označava avion osposobljen za spuštanje na vodu. Pravilno se piše hidroavion, . . . Pročitaj više

Hidroelektrana, hidro elektrana ili hidro-elektrana?

Kako je pravilno pisati: hidro-elektrana, hidro elektrana ili hidroelektrana? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava električnu centralu koja pretvara vodenu energiju u električnu. Pravilno se . . . Pročitaj više

Hidroizolacija, hidro-izolacija ili hidro izolacija?

Kako je pravilno pisati: hidroizolacija, hidro-izolacija ili hidro izolacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava način zaštite objekata i konstrukcije od vlage. Pravilno se piše . . . Pročitaj više

Hladnoća ili hladnoča?

Kako je pravilno pisati: hladnoća ili hladnoča? Imenica označava hladne vremenske prilike ili kod ljudi staloženo, suzdržano držanje. Tvori se sufiksom -oća, a pravilno ju je pisati: hladnoća, hladnoći, hladnoćom… Pravilno je pisati također i: čistoća, sljepoća, nečistoća, samoća…

Hoću ili hoču?

Kako je pravilno pisati: hoću ili hoču? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Hijeroglif ili hjeroglif?

Kako je pravilno pisati: hjeroglif ili hijeroglif? Imenica označava znakove za pojmovno pismo, staroegipatsko slikovno pismo, a u govoru često označava nečitljiv rukopis. Dolazi od grčkog hieorghlyphikós. U hrvatskom se pravilno piše: hijeroglifi, hijeroglif, hijeroglifom… Pravilno je: Ne razumijem te tvoje hijeroglife.

Hidrocentrala ili hidro centrala?

Kako je pravilno pisati: hidrocentrala ili hidro centrala? Imenica označava električnu centralu koja pretvara vodenu energiju u električnu. Prefiskoid hidro- označava da se što odnosi na vodu ili je povezano s vodom, a pravilno se piše sastavljeno. Pravilno je pisati: hidrocentrala, kao i hidroarheologija, hidroavijacija i dr.

HDZ-ovac ili hadezeovac?

Kako je pravilno pisati: HDZ-ovac ili hadezeovac? Kad je riječ o pripadnicima stranaka, možemo vidjeti više načina bilježenja: SDP-ovac, HSP-ovac, HNS-ovac, ali i: esdepeovac, haespeovac i haenesovac. Oba načina bilježenja su pravilna. Tako je pravilno i: hadezeovac i HDZ-ovac.

Hodočašće ili hodočašče?

Kako je pravilno pisati: hodočašće ili hodočašče? Imenica označava putovanje do nekog mjesta iz vjerskih pobuda. Imenica dolazi od glagola hodočastiti, a pravilno se piše: hodočašće, hodočašća, hodočašćem, hodočašćima… Ispravno je: hodočašće u Međugorje, hodočašće u Lourdes…

Hadžija ili hađija?

Kako je pravilno pisati: hadžija ili hađija? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa . . . Pročitaj više