Tag : H

Kako je pravilno pisati: harač ili harać? Imenica označava namet koji je u doba Osmanskog Carstva morao plaćati svaki nemusliman stariji od sedam godina. Danas označava nepravedan namet, pljačku, otimačinu. Dolazi od turskog harç, u koji je došao od arapskog ḫarǧ. U hrvatskom se ispravno piše: harač, harača, haraču, haračom, harač..

Read more

Kako je pravilno pisati: habsburški ili hapsburški? Pridjev dolazi od imenice Habsburg. Habsburzi su jedna od vladajućih kuća u Europi. Pridjev od imenice Habsburg pravilno je pisati: habsburški, habsburška, habsburško… Pravilno je: Habsburška Monarhija, habsburški vla..

Read more

Kako je pravilno pisati: hrvatski ili Hrvatski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Kad se radi o pridjevima koji završavaju na -ski, ški i -čki pravilno ih je pisati malim početnim slovom. Stoga je pravilno pisati: hrvatski, hrvatska, hrvatsko, hrvatske… Tako je pravilno pisati: hrvatsko pravosuđe, hrvatska zemlja, hrvatski lj..

Read more

Kako je pravilno pisati: hobija ili hobia? Riječ dolazi u hrvatski jezik iz engleskog jezika (hobby) a označava aktivnost koja se radi iz zadovoljstva; razonodu. Prilagođena je u hrvatski jezik u pisanju kao hobi. No, u sklonidbi dobiva glas /j/: hobija, hobiji, hobijem, hobijima, hobiju. Primjer: U slobodno vrijeme bavio se mnogim hobijima. Omiljeni hobiji ..

Read more

Kako je pravilno pisati: htjeti ili htijeti? Glagol dolazi iz praslavenskog i staroslavenskog xotěti, a u hrvatskom standardnom jeziku ima kratkosilazni naglasak. Stoga ispravno je pisati: htjeti, kao i htjela, htjeli, htjele, htjelo… No, valja pripaziti na neke oblike glagola. Ispravno je htio (nika..

Read more

Kako je pravilno pisati: hodač ili hodać? Imenica označava osobu koja se natječe u atletskoj disciplini hodanja ili jednostavno osobu koja hoda. Nastala je od glagola hodati i sufiksa -ač, te ju je pravilno pisati: hodač. Također se piše hodača, hodaču, hodačem, hodačima, hodači, hodačica, hodačice, hodačičin, hodačicama… I druge imenice u hrvatskom jeziku nastaju ..

Read more

Kako je pravilno pisati: hvala lijepa ili hvala lijepo? Kad je riječ o ovoj frazi, valja imati u vidu da je riječ hvala imenica ženskog roda, te pridjev uz nju također mora biti ženskog roda. Stoga, ispravno je reći i napisati: hvala lijepa. Također, točno je reći hvala najljepša, uz superlativ pridjeva. Točne su i ..

Read more