Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: H

Harač ili harać?

Kako je pravilno pisati: harač ili harać? Imenica označava namet koji je u doba Osmanskog Carstva morao plaćati svaki nemusliman stariji od sedam godina. Danas označava nepravedan namet, pljačku, otimačinu. Dolazi od turskog harç, u koji je došao od arapskog ḫarǧ. U hrvatskom se ispravno piše: harač, harača, haraču, haračom, haračima…

Habsburški ili hapsburški?

Kako je pravilno pisati: habsburški ili hapsburški? Pridjev dolazi od imenice Habsburg. Habsburzi su jedna od vladajućih kuća u Europi. Pridjev od imenice Habsburg pravilno je pisati: habsburški, habsburška, habsburško… Pravilno je: Habsburška Monarhija, habsburški vladari i dr.

hrvatski ili Hrvatski?

Kako je pravilno pisati: hrvatski ili Hrvatski? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Hobia ili hobija?

Kako je pravilno pisati: hobija ili hobia? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju imenice muškog roda – hobi – u genitivu jednine. Naime, postavlja se pitanje piše li se pravilno genitiv jednine hobia ili se umeće glas j – hobija. Kod govornika hrvatskog jezika pronalaze se obje varijante pisanja ove . . . Pročitaj više

Htjeti ili htijeti?

Kako je pravilno pisati: htjeti ili htijeti? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto . . . Pročitaj više

Hodač ili hodać?

Kako je pravilno pisati: hodač ili hodać? Imenica označava osobu koja se natječe u atletskoj disciplini hodanja ili jednostavno osobu koja hoda. Nastala je od glagola hodati i sufiksa -ač, te ju je pravilno pisati: hodač. Također se piše hodača, hodaču, hodačem, hodačima, hodači, hodačica, hodačice, hodačičin, hodačicama… I druge . . . Pročitaj više

Hvala lijepa ili hvala lijepo?

Kako je pravilno pisati: hvala lijepa ili hvala lijepo? Ovdje se radi o tome kako je pravilno pisati frazu kojom se izriče zahvalnost za nešto. Dio je pristojne konverzacije česte pri susretima i službenim situacijama. Kad je riječ o ovoj frazi, valja imati u vidu da je riječ hvala imenica . . . Pročitaj više