Hadžija ili hađija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: hadžija ili hađija? Imenica u islamu označava onog koji je pohodio sveta mjesta, a u pravoslavlju onog koji je pohodio Kristov grob u Jeruzalemu. Dolazi od turske riječi hac, odnosno od arapskog ḥaǧǧ. Od toga dolazi riječ hadž (hodočašće u Meku), te hadžija, hadžije, hadžiji, hadžijama…

LEAVE A COMMENT