Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hobia ili hobija?

Kako je pravilno pisati: hobija ili hobia?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju imenice muškog roda – hobi – u genitivu jednine. Naime, postavlja se pitanje piše li se pravilno genitiv jednine hobia ili se umeće glas j – hobija.

Kod govornika hrvatskog jezika pronalaze se obje varijante pisanja ove riječi. No, u ovom primjeru hrvatska jezična norma nalaže pisanje samo jednog načina koji je pravilan i točan u hrvatskom standardnom jeziku.

Riječ dolazi u hrvatski jezik iz engleskog jezika (hobby) a označava aktivnost koja se radi iz zadovoljstva; razonodu. Prilagođena je u hrvatski jezik u pisanju kao hobi. No, u sklonidbi dobiva glas /j/: hobija, hobiji, hobijem, hobijima, hobiju. Dakle, genitiv jednine imenice muškog roda hobi glasi – hobija.

Primjeri:

  • Zbog kojeg to hobija nemaš vremena za kavu sa mnom?
  • Nema hobija kojim se nisam bavio, ali mi je ipak najdraže kolekcionarstvo.
  • U slobodno vrijeme bavio se mnogim hobijima.
  • Omiljeni hobiji bili su mu važniji od posla.
  • Zbog svojeg hobija ostao je bez djevojke i većine prijatelja.
  • Nema hobija kojeg se taj tip nije uhvatio.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše genitiv jednine imenice hobi – hobija. Također se pravilno piše dativ i lokativ hobiju, instrumental hobijem, instrumental, dativ i lokativ množine hobijima.