Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jače ili jaće?

Kako je pravilno pisati: jače ili jaće?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o prilogu i komparativu pridjeva jak. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jače, jači, jačem, jačeg…

Primjeri:

  • Tko misli da je jači od mene neka slobodno izađe i bori se?
  • Moje je dijete malo jače jer je na tatu koji je oduvijek dosta visok i jak.
  • Nema ništa jače od vuka u šumi, rekao je maleni dječak.
  • Misliš li da se jače čuje moje bubnjanje od onih istočnjačkih melodija koje dolaze iz stana ispod?
  • On je tako jak da jači biti ne može.
  • Mislio je da je jače biće div iz bajke nego vilenjak.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev jak u komparativu – jači, jača, jače, jačoj, jačem, jačih, jačeg, jačima… Pravilan superlativ, treći stupanj komparacije pridjeva, piše se najjači, najjače, najjača, najjačeg, najjačima, najjačih. Imenica se pravilno piše jačina, jačini, jačinom… u sintagmama jačina zvuka, jačina struje, jačina signala, i tako dalje.