Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: L

Lijeska ili ljeska?

Kako je pravilno pisati: lijeska ili ljeska? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Lijes ili ljes?

Kako je pravilno pisati: lijes ili ljes? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Lovački ili lovaćki?

Kako je pravilno pisati: lovački ili lovaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na lovce. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lovački, lovačkog, . . . Pročitaj više

Lizi ili ligi?

Kako je pravilno pisati: lizi ili ligi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Licemjerno ili licimjerno?

Kako je pravilno pisati: licemjerno ili licimjerno? Ovdje je riječ o dvama oblicima koja se često mogu čuti u hrvatskom govornom jeziku. Pridjev dolazi od imenice licemjer, koja pak dolazi od imenice lice i glagola mjeriti. Stoga je jedino ispravno pisanje: licemjerno, licemjeran, licemjerna, licemjer, licemjeri, licemjerima, licemjernog, licemjernih…

Lisičav ili lisićav?

Kako je pravilno pisati: lisićav ili lisičav? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je lukav. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lisičav, lisičava, lisičavu, lisičavi…

Lječilište ili liječilište?

Kako je pravilno pisati: liječilište ili lječilište? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava ustanovu za liječenje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lječilište, lječilišta, lječilištu, lječilištem…

Liječenje ili lječenje?

Kako je pravilno pisati: liječenje ili lječenje? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Liječnica ili lijećnica?

Kako je pravilno pisati: liječnica ili lijećnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobu koja ima zakonsko pravo liječenja. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati liječnica, liječnice, liječnici, . . . Pročitaj više

Liječilišni ili lječilišni?

Kako je pravilno pisati: lječilišni ili liječilišni? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na lječilište. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lječilišni, lječilišnog, lječilišnom, lječilišni, lječilišnim…