Tag : L

Kako je pravilno pisati: lisićav ili lisičav? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je lukav. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lisičav, lisičava, lisičavu, lisič..

Read more

Kako je pravilno pisati: licemjerno ili licimjerno? Ovdje je riječ o dvama oblicima koja se često mogu čuti u hrvatskom govornom jeziku. Pridjev dolazi od imenice licemjer, koja pak dolazi od imenice lice i glagola mjeriti. Stoga je jedino ispravno pisanje: licemjerno, licemjeran, licemjerna, licemjer, licemjeri, licemjerima, licemjernog, licemjer..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepiti ili lijepiti? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto spajati ljepilom. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi lepiti. Pravilno je pisati lijepiti, lijepim, lijepiš, lijepi, lijep..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepilo ili lijepilo? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava neko ljepljivo sredstvo. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljepilo, ljepila, ljepilu, ljepi..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepljiv ili lijepljiv? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se lijepi. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljepljiv, ljepljiva, ljepljivu, ljepljivim, ljeplj..

Read more

Kako je pravilno pisati: lječilišni ili liječilišni? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na lječilište. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lječilišni, lječilišnog, lječilišnom, lječilišni, lječiliš..

Read more

Kako je pravilno pisati: liječnica ili lječnica? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobu koja ima zakonsko pravo liječenja. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati liječnica, liječnice, liječnici, liječni..

Read more

Kako je pravilno pisati: liječnica ili lijećnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobu koja ima zakonsko pravo liječenja. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati liječnica, liječnice, liječnici, liječni..

Read more

Kako je pravilno pisati: liječenje ili lječenje? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola liječiti te znači njegom ukloniti bolest. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati liječenje, liječenja, liječenju, liječen..

Read more

Kako je pravilno pisati: liječenje ili lijećenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola liječiti te znači njegom ukloniti bolest. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati liječenje, liječenja, liječenju, liječen..

Read more