Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lijes ili ljes?

Kako je pravilno pisati: lijes ili ljes?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava sanduk u kojem se sahranjuje mrtve. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lijes, lijesa, lijesu, lijesom…

Primjeri:

  • Da bi izbjegla razmišljanje o tragediji i pokojniku, razmišljala je o boji i izgledu lijesa ispred sebe.
  • Lijes je bio poprilično velik i ukrašen lijepim rezbarijama.
  • Nije nikad mislio da će tako mlad morati birati lijes, i to jedan za samog sebe.
  • Želio je takav lijes da svi mu se dive, da bude glavna tema razgovora, čak i nakon smrti.
  • Za nju je lijes bio suvišan, željela je biti pokopana samo u bijeloj plahti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda lijes, lijesa, lijesu, lijesom…