Lijenčina ili ljenčina?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ljenčina ili lijenčina? Imenica dolazi od pridjeva lijen, koji ima podrijetlo od praslavenskog lěnъ. Ispravno je pisati: lijen, lijena, lijenom, lijene, lijenih, lijenost, lijenosti… Također, imenica lijenčina pravilno se piše s oblikom /ije/: lijenčine, lijenčinu, lijenčinama, i dr. Imenica na odrazu jata ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo). Od riječi koje u korijenu imaju ‘lijen’ pokraćuje se /ije/ u /je/ u riječi: ljenjivac.

LEAVE A COMMENT