Lijen ili ljen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: lijen ili ljen? Pridjev dolazi od praslavenske riječi lěnъ. Pridjev u hrvatskom jeziku označava onog koji izbjegava rad; ne voli raditi; malo radi, a naglašena je dugosilaznim naglaskom (izgovara se dugo). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: lijen, lijena, lijeno, lijenih, lijenima, lijenoga… Također je ispravno pisati imenice lijenčina, lijenost, i prilog lijeno. Skupina /ije) pokraćuje se u /je/ jedino u imenici: ljenjivac.

LEAVE A COMMENT